Forfatter: Mads

Nænsom naturpleje

Ny maskine – større kapacitet

Jeg kommer ofte ud for, at opgaven vokser ud over hvad der er rimeligt at klare med en le. Først anskaffede jeg en stor buskrydder, monteret med en 60cm fingerklipper (hækkeklipperhoved), men især i tæt tagrør er det faktisk heller ikke altid helt nok. Derfor har jeg hjemkøbt en Ariens BSM 120 fingerklipper/slåmaskine, som jeg…
Læs mere

Skiltning på fugleøer

Mange af vores kystfugle er MEGET følsomme overfor forstyrrelser i yngletiden. De har oftest deres reder på jorden, frit fremme, og hvis den rugende hun bliver skræmt væk fra reden, sidder der ofte en sølvmåge klar i nærheden, og snupper/ødelægger æg og unger inden hun kan nå at vende tilbage. Endnu værre bliver det, hvis…
Læs mere

Fortidens naturpleje – og fremtidens

  Ovenstående er, som du måske har bemærket, mit “slogan” for den nye virksomhed – men hvad gemmer der sig bag det kryptiske budskab, og hvorfor er det vigtigt? Det vil jeg prøve at besvare her: En tur tilbage i tiden Når vi i Danmark snakker natur, har vi en kæmpe udfordring allerede inden vi…
Læs mere

At passe på Bilag IV arter

To glade oddere fra Bogense Bybæk, november 2019. Bybækken krydses af to stærkt trafikerede veje lige i nærheden af dette sted, så allerede i vinteren 19′-20′ var Nordfyns Kommune ude med afværgeforanstaltninger, efter mine dessiner, til at sikre at odderne bliver nede i vandløbet, i stedet for at løbe hen over vejen, når de er…
Læs mere

Mit første projekt

Hesseløre i Odense Fjord, set fra syd mod nord. Øen er i færd med at vokse til i tæt krat og urter, til skade for dens værdi som ynglehabitat for de fugle der er i fokus i projekt BetterBirdLIFE. I november 2020 tog jeg hul på mit første projekt med det nye firma – jeg…
Læs mere