Måned: oktober 2020

Nænsom naturpleje

At passe på Bilag IV arter

To glade oddere fra Bogense Bybæk, november 2019. Bybækken krydses af to stærkt trafikerede veje lige i nærheden af dette sted, så allerede i vinteren 19′-20′ var Nordfyns Kommune ude med afværgeforanstaltninger, efter mine dessiner, til at sikre at odderne bliver nede i vandløbet, i stedet for at løbe hen over vejen, når de er…
Læs mere

Mit første projekt

Hesseløre i Odense Fjord, set fra syd mod nord. Øen er i færd med at vokse til i tæt krat og urter, til skade for dens værdi som ynglehabitat for de fugle der er i fokus i projekt BetterBirdLIFE. I november 2020 tog jeg hul på mit første projekt med det nye firma – jeg…
Læs mere