Skiltning på fugleøer

Mange af vores kystfugle er MEGET følsomme overfor forstyrrelser i yngletiden. De har oftest deres reder på jorden, frit fremme, og hvis den rugende hun bliver skræmt væk fra reden, sidder der ofte en sølvmåge klar i nærheden, og snupper/ødelægger æg og unger inden hun kan nå at vende tilbage. Endnu værre bliver det, hvis…
Læs mere