Faunapassager

Nænsom naturpleje

Jeg har fulgt de fynske oddere tæt siden 2017, og kender formentlig mere til dem end nogen anden. Mine studier, både i felten og i kontorstolen, har lært mig at de er meget mere tilpasningsdygtige, end vi almindeligvis antager – en tysk rapport fra 2010 konkluderede f.eks. at Fyn var for lille, og for tæt befolket, til at rumme en selvreproducerende, vild bestand af odder, alligevel har øen i dag næppe mindre end 10-30 produktive hunner, og flere kommer til hvert år.

Selvom der således er “mange” fynske oddere, er der meget få der endnu har set en in the wild – de dukker normalt først op på radaren når et individ bliver kørt over. Den omtale bestanden får i forbindelse med disse ulykkelige hændelser, er ganske vist potentielt udmærket for dyrene, men det var meget bedre hvis bestanden fik lov at udvikle sig i fred – og derfor bør mange flere af de steder, hvor veje krydser oddernes habitat, forsynes med faunapassager.

På baggrund af mine mange timers feltstudier har jeg udviklet en model som både er billigere, mere effektiv og mere holdbar end omtrent alle de andre løsninger man kunne bringe i spil. Mine faunapassager kan som regel indsættes i allerede eksisterende vejkasser, og påvirker kun afstrømningen minimalt. Tag derfor kontakt hvis der er potentielle konfliktpunkter i dit område, så tjekker jeg om der er grund til at gøre noget, og laver passagen hvis det viser sig at være en god idé.