Overvågning af Bilag IV arter

Nænsom naturpleje

Udtrykket “bilag IV arter” henviser til Bilag IV til EU’s Habitatdirektiv, der oplister de arter der nyder særlig streng beskyttelse i hele EU. På dette link kan du se, præcist hvilke arter det drejer sig om (åbner i et nyt vindue).

Kort fortalt må man ikke ødelægge leveområder, eller på anden måde påvirke Bilag IV arter negativt – men det kan ofte være svært at vide præcist HVAD der findes HVOR. Jeg har stor erfaring med at finde især odder vha. automatiske vildtkameraer, og stor appetit på at udbrede de teknikker til andre vanskelige arter, f.eks. hassel- og birkemus.

Det lyder jo meget nemt, blot at sætte et vildtkamera op og så sætte sig til at vente, men med mere end tre år “i branchen” kan jeg garantere at det kræver næse for lokationer at ramme de steder hvor dyrene kommer forbi. Kontakt mig hvis du er i tvivl om hvad der gemmer sig derude, så finder jeg ud af det for dig.

Som åmand er jeg også vant til at holde øje med de dyr der lever UNDER vandet, så hvis du tror der måske er tykskallet malermusling i åen, kan jeg også be- eller afkræfte det.