Skiltning på fugleøer

Nænsom naturpleje

Skiltning på fugleøer

Mange af vores kystfugle er MEGET følsomme overfor forstyrrelser i yngletiden. De har oftest deres reder på jorden, frit fremme, og hvis den rugende hun bliver skræmt væk fra reden, sidder der ofte en sølvmåge klar i nærheden, og snupper/ødelægger æg og unger inden hun kan nå at vende tilbage. Endnu værre bliver det, hvis forstyrrelsen skyldes løse hunde, der ofte kan nå at inhalere redens indhold længe inden ejeren opdager at hunden har fundet noget.

Af samme grund prøver man mange steder at begrænse offentlighedens adgang i yngletiden – typisk fra 1. eller 15. marts og frem til 30. juli eller deromkring. Selvom visse kystfugle kan have æg og unger efter denne periode (især strandskader, der ofte prøver igen og igen, hvis tidligere forsøg slår fejl), er det et godt kompromis mellem adgang og beskyttelse. Men forbud og begrænsninger er naturligvis svære at håndhæve ude i den virkelige verden, og miljøet som skiltene står i er meget barskt for læseligheden – så nu har jeg prøvet at designe noget der er MEGET tydeligt i sit sprog, og MEGET holdbart.

Skiltene er gravet 1m ned i jorden/sandet, og skal nok blive stående. Så mangler vi kun at se om naturbrugerne overholder disse vink med en ret solid vognstang.

Det er en kerneopgave for mit lille firma, fordi opdragsgiver ikke behøver forholde sig til ret meget andet en formulering og placering; jeg har designet skiltene, fået dem fremstillet, og så har jeg selv været ud med jollen og sætte dem op. Klik på billederne for at se den i fuld størrelse.