Ynglefugletællinger

Nænsom naturpleje

Jeg bruger drone til at overvåge ynglefuglekolonier som egner sig til denne type overvågning (se nedenfor). Fuglene er ABSOLUT upåvirkede af dronen, som typisk flyver transekter i 25-30 meters højde over kolonien, mens den tager billeder. Billederne “stitches” sammen på computeren efterfølgende, og den resulterende fil er MEGET STOR, og tillader næsten ubegrænset zoom på computerskærmen i tilfælde af tvivl.

Nedenstående screendump viser en hættemågekoloni efter komplet optælling – hver rød prik er en hættemåge. I praksis ganges tallet med 0,7 for at få antallet ynglepar, iflg. den metode som er udviklet af DCE/AU.

For overblikkets skyld inddeler jeg større kolonier som denne i afsnit (de røde streger) og tæller dem hver for sig. Når der som her er tale om 3000+ individer, kan man godt løbe lidt sur i tallene ellers…

Metoden egner sig også godt til skarver, hejrer, terner m.v. – og til optælling af rastende sæler.