At passe på Bilag IV arter

Nænsom naturpleje

At passe på Bilag IV arter

To glade oddere fra Bogense Bybæk, november 2019. Bybækken krydses af to stærkt trafikerede veje lige i nærheden af dette sted, så allerede i vinteren 19′-20′ var Nordfyns Kommune ude med afværgeforanstaltninger, efter mine dessiner, til at sikre at odderne bliver nede i vandløbet, i stedet for at løbe hen over vejen, når de er på tur.

Fyns første advarselstavle for odder, ved Bogense Bybæk lige syd for Bogense. Den er kommet i stand, fordi jeg i slutningen af 2019 fandt odder på stedet, til stor overraskelse for de fleste. Odderne er der heldigvis endnu.

I forbindelse med mit afsluttende projekt “Invasive rovdyr på Nord- og Vestfyn” på uddannelsen til professionsbachelor jordbrug – natur & miljø på UCL i Odense, undersøgte jeg næsten 40 forskellige lokaliteter i Middelfart og Nordfyns kommuner, med henblik på at finde tegn på mink (Mustela vison). Heldigvis fandt jeg kun én mink i løbet af mine feltstudier, der strakte sig over 3 måneder i slutningen af 2019 – til gengæld fandt jeg en hel del oddere (Lutra lutra). Fælles for alle odderfund var, at der var tale om helt nye lokaliteter, som ikke var kendte på forhånd – bl.a. i Bogense Bybæk. Det er der nu kommet en færdselstavle ud af, og det er jeg vældig glad for – odderen er på Habitatdirektivets Bilag IV, og derfor særligt beskyttet i hele EU.

En effektiv måde at lokke odderne ind under vejen, og dermed undgå at de løber på tværs af vejen når de er på tur, er at placere nogle gode sten nede under vejbroerne. Det er mere effektivt end traditionelle faunapassager, fordi odderne ikke kan modstå muligheden for at markere stenene med deres lort. Denne sten er placeret i vandløbet i vinteren 2019-20, og som du kan se på billedet, var den allerede taget i brug et par uger senere.
Denne lille video er fra en anden placering i Nordfyns Kommune. Bemærk HVOR ofte dyrene duftmarkerer. Husk at afspille med lyd. Det er oddermor med to unger der optræder.

Skriv et svar