Dronefoto og -video

Nænsom naturpleje

Der er en grund til at vi bruger udtrykket “helikopterperspektiv” om at skabe et overblik – men indtil for få år siden var den slags overblik forbeholdt dem med særdeles dybe lommer.

Originalen af dette “stitch”, lavet af ca. 30 droneoptagelser fotograferet fra 30m, er ca 19.000px bred. Vandløbsmedarbejderen kan zoome omtrent ubegrænset ind, og se hvad der vokser både under og over vandet, og planlægge vedligeholdelsesindsatsen derefter.

Med et “stitch” som vist ovenfor, kan vandløbsmedarbejderen spare megen dyr tid, og mange flåtbid, og stadig omtrent vide MERE om vandløbets tilstand end hvis hun havde travet brinkerne flade iført waders. Så selvom jeg selvfølgelig koster noget når jeg fotograferer og efterbehandler billederne, er det alt i alt en billigere løsning for arbejdsgiver end hvis al den viden skulle være fremskaffet på traditionel facon.

Her var vi interesserede i at se hvordan afgræsning med kvæg påvirker grødebilledet i vandløbet. Den røde linje viser hvor hegnet går. Der er tale om et MEGET næringsrigt vandløb, alligevel ser det rigtig fornuftigt ud på den del der ikke er hegnet fra (venstre side af billedet).
Bundgarn ved Vestfyn. Fra en undersøgelse sammen med DCE, hvor vi kiggede på hvorvidt lokal regulering af skarver i nærheden af bundgarn havde en varig effekt på antallet skarver i området. Rapporten er mig bekendt ikke udgivet endnu, men mine MANGE timers observationer tydede ikke på at det var tilfældet.