Nænsom naturpleje

Nænsom naturpleje

De steder hvor afgræsning ikke er muligt, bør slås én eller flere gange om året. Mange steder er den eneste løsning som man kan komme i tanker om, at køre en brakpudser/slagleklipper hen over arealet. Det er i de fleste tilfælde den ringeste af de sub-optimale løsninger, både fordi brakpudseren ikke opsamler det afhøstede materiale, og fordi den ikke skelner imellem HVAD den slår. Når det afhøstede materiale ikke fjernes, får vi ikke reduceret den kvælstofpulje som er i systemet, og så fortsætter arealet som udgangspunkt med at være negativt påvirket af alt for rigeligt kvælstof.

Afhængigt af hvor store områder det drejer sig om, tilbyder jeg at slå dem med le, eller med en maskinel løsning hvor det afslåede materiale fjernes. Jeg foretrækker leen, fordi den giver mulighed for at skåne planter som vi gerne vil have på arealet, og som typisk tåler slåning meget dårligt, men det siger sig selv at der er en øvre grænse for HVOR store arealer jeg kan klare med le på egen hånd. På større arealer (over ca. 2.5ha) tilkalder jeg assistance fra nogle af mine dygtige åmandskollegaer, og hvis vi kommer over 5-10ha må vi bide i græsset og ty til maskinel afslåning, i hvert fald de steder hvor det ikke er muligt at lave en selektiv afslåning.