Kategori: Opgaver

Nænsom naturpleje

Skiltning på fugleøer

Mange af vores kystfugle er MEGET følsomme overfor forstyrrelser i yngletiden. De har oftest deres reder på jorden, frit fremme, og hvis den rugende hun bliver skræmt væk fra reden, sidder der ofte en sølvmåge klar i nærheden, og snupper/ødelægger æg og unger inden hun kan nå at vende tilbage. Endnu værre bliver det, hvis…
Læs mere

Mit første projekt

Hesseløre i Odense Fjord, set fra syd mod nord. Øen er i færd med at vokse til i tæt krat og urter, til skade for dens værdi som ynglehabitat for de fugle der er i fokus i projekt BetterBirdLIFE. I november 2020 tog jeg hul på mit første projekt med det nye firma – jeg…
Læs mere