Scroll to top

Kompetencer

Nænsom naturpleje

Den bedste pleje af sårbar natur er normalt én eller anden form for afgræsning. Men somme tider er dette ikke muligt – hvad gør du så?

Baggrund

Det meste af Danmark er dækket af noget der i biodiversitetssammenhæng bedst kan sammenlignes med ørken - nemlig agerjord i omdrift. Derfor er det særlig vigtigt at vi forsøger at optimere de steder hvor vi kan, bl.a. ved hjælp af en målrettet indsats til gavn for biodiversiteten.

  • Nødvendige kvalifikationer m.v.

    Naturpleje, kendskab til værdifulde arter, kendskab til invasive arter, bekæmpelse af invasive arter, le, motorsav, greb, spade, skovl

  • Typiske kunder

    Kommuner, større lodsejere, statslige styrelser, jordejende fonde

Gå til siden