Scroll to top
Kompetencer

Overvågning af Bilag IV arter

Bilag IV arterne på EU’s Habitatdirektiv skal beskyttes – men ofte ved du ikke engang om de er der, eller hvor de er. Jeg kan  finde dem for dig.

Baggrund

Lever der oddere i dit projektområde? Er der Tykskallet malermusling i din å, eller Mygblomst på din eng? Hvad med flagermus? Jeg kan hjælpe med at finde ud af det

  • Nødvendige kvalifikationer m.v.

    Sporing af vanskelige dyr vha. automatiske vildtkameraer, populationsestimater, dokumentation, formidling

  • Typiske kunder

    Kommuner, regioner, statslige styrelser, rådgivende ingeniører

Gå til siden

Post a Comment